Montblanc Meisterstück The Origin Collection 100 Years là bộ sưu tập đặc biệt ra mắt nhằm kỷ niệm 100 năm thành công của dòng bút Montblanc Meisterstück, biểu tượng văn hóa viết quan trọng trong lịch sử. Bộ sưu tập này bao gồm 3 phiên bản độc đáo. Với thiết kế không thể bắt chước, Meisterstück The Origin Collection đã khẳng định vị trí của nó trong việc thể hiện nghệ thuật viết đại chúng từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng: